מושב 5: מיומנויות רכות

יו"ר המושב: עמר בן-ארי

כיתת מייקרים