מושב 3: מיומנויות בתחום החברתי

יו"ר המושב: אורן בן ג'ויה

חדר המורים