מושב 4: מיומנויות בתחום המדע

יו"ר המושב: שרון הירש

אודיטוריום מדעים