רקע כללי

כנס שפירא השנה ממוקד בגישה מעשית. תהליך פיתוח התפיסה הפדגוגית שהתקיים בבית הספר הריאלי החל כבר בשנת תש"ף, ומקיים לא מעט התנסויות פדגוגיות במרכיבי השינוי, העומד בפני היישומו המלא החל משנה"ל הבאה (תשפ"ג – ספט' 2022).

התהליך עד כה כלל למידה ממקורות רבים בארץ ובעולם, עירב מומחים מהאקדמיה ומבתי הספר, ובמסגרתו גם ביקרנו בלא-מעט בתי ספר וארגוני חינוך על מנת ללמוד מנסיונם ביישום גישות וכלים פדגוגיים מתקדמים.

 כעת חשוב לנו לחלוק בין חברי קהילת בית הספר ועמיתינו בשדה החינוך את התובנות שאנו צוברים מההתנסויות בשטח עד כה, וגם לשמוע מעמיתינו על התנסויות בממדים אלה בשטח ועל מחקרי פעולה שבוצעו בנושאים אלה בשטח ובאקדמיה, כך שנוכל ללמוד הדדית.

חשוב לציין כי איננו מתיימרים "לדעת הכל":  מרבית העוסקים בעולמות החינוך יעידו כי בעת הזו כולנו נקראים ללמוד להיות "לומדים לאורך החיים" (Life Long Learners).  כפי שגם למדנו בצורה רחבה בתקופת הלמידה מרחוק בעידן הקורונה, בעולם בו מתרחשת תאוצת שינוי בכל ממדי החיים, נדרשים אנשי החינוך להפוך לקהילה של למידה הדדית ישיתוף מתמיד, הבוחנת את דרכה תדיר ומוכנה לשנות ולהשתנות.

אתגרי ההטמעה, היישום וההערכה:

על אף מגמות אלה והתנסויות שונות שהתקיימו במערכות החינוך בהנחלת מיומנויות במהלך השנים האחרונות, ניכר כי אנו עדיין מצויים בתחילת הדרך מבחינת היכולת להמשיג את המיומנויות, להבין את טבען ואת מנגנון הנחלתן, ובעיקר – למצוא את הדרך לשלבן בסדר היום הבית-ספרי.  מטבע הדברים וכנגזר מכך, אנו עדיין חסרים גם בכלים להכשיר מורים להנחלת מיומנויות, ולהערכת תלמידים בהתפתחותן.

על רקע ההכרה בצורך בצד אותם פערים, פעמים רבות בוחרים בתי ספר ואנשי חינוך בגישה של "הקנייה נגזרת" – הגדרת משימות לתלמידים הדורשות את המיומנויות האלה, מבלי לתת להם את הכלים עצמם כדי לפתח אותן.

כך למשל, בגישה זו אנו מניחים שאם ניתן לתלמידים משימה צוותית – כנגזר מכך הם יפתחו מיומנויות עבודת צוות, אם ניתן להם משימת השוואה – הם יפתחו מיומנויות של השוואה וכד'.

למול זה המציאות מלמדת כי ברוב המקרים גישה זו אינה מספקת, שכן היא חסרה את הכלים הדרושים לילדים לפתח מיומנויות אלה, ולעתים היא אף מעמידה תלמידים בפני מצוקה נוספת בהיעדר אותם כלים.

מה אנו מחפשים לפענח ולגלות בכנס שפירא השנה?

אנו מעוניינים לפגוש את אותם מורים, אנשי חינוך ואנשי אקדמיה, שפיתחו כלים להנחלת מיומנויות והם מתנסים ביישומם, שחוקרים את הנושא ומגלים תובנות שונות בתוכו, ובעיקר שנושאים בתוכם סימני שאלה ותהיות בנושא, שבעזרתם ניתן לפענח יותר ולחשוב על כלים לפיתוח השדה הפורה הזה לקראת העתיד.

יובהר כי איננו מחפשים פתרונות שלמים או "מושלמים". זוהי הזמנה לתהליך חשיבה משותף, בו אנו מחפשים את נתיבי ההמשך לחיפוש הדרך.

מקורות נוספים

אתר OECD EDUCATION 2030

תקציר 2030 משרד החינוך

אתר מו"פ 2030 משרד החינוך

דוגמת מיומנויות אנגלית משרד החינוך

מיומנויות המאה ה 21 מבט מחקרי

מיומנויות מתמטיקה – דוגמא

10 הכישורים – הפורום הכלכלי העולמי

חינוך החשיבה – מאמר פרופ’ יורם הרפז

השתתפו בהפצת הבשורה: