מושב 6: מיומנויות מדעי הרוח – מן השדה המחקרי והמתודולוגי

יו"ר המושב ומגיב – ד״ר גלעד שפירא
יועץ בכיר לפיתוח הלמידה במדעי הרוח

במושב זה יתקיימו שלוש הרצאות מפי חוקרים בכירים במדעי הרוח מאוניברסיטת חיפה, לכבודו של ד"ר גלעד שפירא, מורה רב-פעלים בבית הספר ואחד מהמייסדים של כנס שפירא, שפרש לגמלאות בתחילת שנת הלימודים. גלעד יכבד את החוקרים בתגובת ביקורת לאחר כל אחת מההרצאות.

אודיטוריום יואל ספריה