מושב 7: מיומנויות במרחבי למידה גמישים – מושב מלא, ההרשמה נסגרה

יו"ר המושב: אילת איזנברגר

מועדון תלמידים לנדס