מושב 2: הקניה והערכה של מיומנויות

יו"ר המושב: טל אורון

אודיטוריום לנדס