הנחיות לכתיבת הצעה ודוגמא לתקציר

הנחיות לכתיבת הצעה :

פרטים אישיים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, שם המוסד

תקציר – עד 250 מילים:

1. רציונל: הצורך, והמניעים לנושא

2. מטרות: פדגוגיות/ חינוכיות/ אקדמיות למושב המוצע

3. ההקשר לנושא הכנס: במה הנושא המוצג רלוונטי ויכול לקדם את הסוגיות אותן מקדם הכנס

4. רקע: תיאורתי או יישומי לנושא המוצג

5. פירוט (בחר/י אחד לפי סוג המושב המוצע) :

א. באם מדובר במחקר אקדמי או בהצגת מודל תיאוריתי:

  • הצגת המחקר/ המודל
  • הצגה/ דיון בהיבטים היישומים שלו

ב. באם מדובר בחקר מקרה:

  • מרחב הפעולה: אוכלוסיית יעד של המהלך המוצג, תחום (תחומי) דעת או תחום פעולה
  • המהלך הפדגוגי
  • מאפיינים ייחודיים שלו
  • התהליך שעברו המשתתפים – אוכלוסיית היעד והמורה היוזם
  • משוב מן המשתתפים/ התהליך

ג. באם מדובר בסדנא/ פאנל או שולחן עגול לדיון רב-מימדי בסוגייה:

  • הסוגייה לדיון
  • נקודות המבט השונות שיוצגו
  • השאלות לדיון

6. סוג המושב – הרצאה (20 דק'), או  שולחן עגול/ סדנה/ פאנל דוברים (45 דק')

7. עזרים הדרושים להצגה

 

 

השתתפו בהפצת הבשורה: