הנחיות לכתיבת הצעה ודוגמא לתקציר

הנחיות לכתיבת הצעה :

פרטים אישיים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, שם המוסד

תקציר – עד 250 מילים:

1. רציונל: הצורך, והמניעים לנושא

2. מטרות: פדגוגיות/ חינוכיות/ אקדמיות למושב המוצע

3. ההקשר לנושא הכנס: במה הנושא המוצג רלוונטי ויכול לקדם את הסוגיות אותן מקדם הכנס

4. רקע: תיאורתי או יישומי לנושא המוצג

5. פירוט (בחר/י אחד לפי סוג המושב המוצע) :

א. באם מדובר בהצגת מודל פדגוגי/ תיאוריתי:

  • הצגת המחקר/ המודל
  • הצגה/ דיון בהיבטים היישומים שלו

ב. אם מדובר בתכנית חלוץ/ התנסות:

 • מרחב הפעולה: אוכלוסיית יעד של המהלך המוצג, תחום (תחומי) דעת או תחום פעולה
 • המהלך הפדגוגי
 • מאפיינים ייחודיים שלו
 • התהליך שעברו המשתתפים – אוכלוסיית היעד והמורה היוזם
 • משוב מן המשתתפים/ התהליך

ג. באם מדובר בהמצגת תכנית לימודים רב-תחומית משולבת תמות:

 • הצגת תהליך יצירת התכנית
 • אופן הביטוי הייחודי של כל תחום
 • המיזוג בין התחומים
 • סימני שאלה ביציאה לדרך
השתתפו בהפצת הבשורה: