סדר הכנס ולוחות זמנים:

13:30 – 14:00 – התכנסות וכיבוד

14:00 – 14:45 – פתיחה + הרצאת מליאה: פרופ' עזרי טרזי  – חינוך למיומנויות בגישת חשיבה עיצובית

15:00 – 16:30 – מושבים מקבילים (ראו פירוט מטה)

16:30 – 17:00 – הפסקת קפה והתכנסות באולם פבזנר

17:00 – 17:15 – מליאה – סיכום – איסוף תובנות

17:15 – 18:00 – הרצאת מליאה : מולי אדן  – חינוך למיומנויות – מה לעזאזל אנחנו מחפשים?

להלן רשימת המושבים המקבילים – למידע והרשמה למושבים: