סדר הכנס ולוחות זמנים:

13:30-14:00 – התכנסות וכיבוד

14:00-14:15 – פתיחה:  מבוא והצגת הכנס  – הסמנכ"ל לפדגוגיה – זוהר גינוסר

14:15-14:45 –  הרצאת מליאה: פרופ' עידית מטות  – מנהיגות למול עולם משתנה

15:00-16:00 – מושבים מקבילים – סבב ראשון

16:00-17:00 – מושבים מקבילים – סבב שני