סדר הכנס ולוחות זמנים:

13:30-14:00 – התכנסות וכיבוד

14:00-14:45 – פתיחה + הרצאת מליאה: פרופ' עדית מטות  – מנהיגות למול עולם משתנה

15:00-16:00 – מושבים מקבילים – סבב ראשון

16:00-17:00 – מושבים מקבילים – סבב שני