שלבים בהגשת הצעות

הגשת ההצעות

שימו לב כי על כל מציג בכנס להירשם לכנס באמצעות טופס ההרשמה.

ניתן לצפות בהנחיות לכתיבת הצעה ודוגמה לתקציר ולסוגיה לדיון בלחיצה כאן

יש להגיש את ההצעות להצגה בכנס עד לתאריך ה  15 בינואר 2022 באמצעות הטופס שלמטה.

בדיקת ההצעות ואישורן

מספר המושבים והמציגים בהם מוגבל בשל לוח הזמנים הצפוף של הכנס. לכן ייבחרו ההצעות באופן שיאפשר פריסה של תמונה פדגוגית עשירה.
ועדת הכנס תבחן בעיון את ההצעות ובמידת הצורך תבקש תיקונים או הבהרות מהמציעים.
תהליך הבדיקה והאישור יימשך עד ה 20 בינואר 2022. עד למועד זה כל מגיש הצעה יקבל תשובה.

תיאום והצגה בכנס

כל מציג בכנס יקבל עדכונים מוועדת הכנס בדבר מיקומו בכנס מבחינת לוח זמנים ומבחינת מיקום פיזי, לפי סוג ההצגה ולפי תוכנה.
על המציגים להגיע זמן מספיק לפני מועד הצגתם. מציגים באמצעות פוסטרים ומיצגים בתערוכה – אנא הגיעו לפני תחילת הכנס, בשעה 13:00 לכל המאוחר, כדי להציב את המיצג, ודאגו להיות בקרבתו בזמן ההתכנסות ובזמן ההפסקות.

להגשת הצעות:

השתתפו בהפצת הבשורה: