הכנס הפדגוגי ה 17 ע"ש יצחק שפירא – תשפ"ב – 20 בפברואר 2022

20 בפברואר 2022 – י"ט באדר ראשון ה’תשפ"ב –  בין השעות  13:30-17:00 בבית בירם – רח ' אבא חושי 15 בחיפה

חינוך במבט ל 2030 – אבני היסוד של פדגוגיה צופת עתיד, תובנות ומחקרי פעולה בראי "הריאלי 2030"

במהלך העשור האחרון מתקיימים מהלכי חשיבה ויישום פורצי-דרך בארץ ובמערכות חינוך מובילות בעולם, תחת ההכרה כי בעולם המצוי בתאוצת השתנות – חובתן של מערכות חינוך היא לבחון את נתיבי השינוי הדרוש על מנת ליצור את התנאים להתפתחותם של בוגרים בעלי ידע, מיומנויות וערכים שהם רלוונטיים לעולם שאליו הם יוצאים.

מעבר לצורך למקד את מערכת החינוך בהתפתחות המיומנויות הדרושות לעתיד, לנגד עיניהם של מעצבי מדיניות חינוך עומדת ההכרה כי בוגרי מערכת החינוך של היום, יפגשו עולם שידרוש מהם לא מעט משימות תיקון לתוצאותיהם של עשורים של התפתחות טכנולוגית בלתי מרסנת בצד צמיחה דמוגרפית של המין האנושי, תחת דפוסי ייצור וצריכה שנזקם הסביבתי הינו הרה-אסון.  בוגרי מערכת החינוך של היום יעמדו גם למול אתגרים חברתיים חסרי-תקדים, בדמות חברה מפולגת ועתירת פערים.

על רקע זה, אנו מבינים היום יותר מתמיד כי חובתה של מערכת החינוך היא לחשוב על בוגריה כמעצבי פני החברה העתידית, ולא רק ככאלה המותאמים לשוק העבודה שלה, שדפוסי הפעולה שלו עד כה הם אחראים לחלק ניכר מהנזקים שצויינו.

ההכרה הזו עומדת בבסיס המהלכים המתקדמים ביותר כיום בפיתוח מדיניות החינוך בעולם כגון "מצפן הלמידה 2030 של ה OECD", במערכות החינוך בפינלנד, סינגפור, קנדה ועוד, ואף במסגרת פיתוח "דמות הבוגר" בהובלת האגף לאסטרטגיה של משרד החינוך הישראלי.

במהלך השנים תש"ף ותשפ"א פיתח בית הספר הריאלי תפיסה פדגוגית וארגונית תחת הכותרת "הריאלי 2030" ששמה לנגד עיניה את המגמות שצויינו, ואת הצורך להתאים את הפדגוגיה ואת ארגון הלמידה בבית הספר ליצירת התנאים להתפתחותם של בוגרים בעלי הכישורים והערכים הרלוונטיים לעיצוב החברה, בראי חזון בית הספר.  בליבת התפיסה עומדות שתי יכולות יסוד שבית הספר רואה את חובתו לפתח, שכל אחת מהן  דורשת עולם ומלואו של כלים פדגוגיים, תנאים מבניים וסדירויות המשנים את פני הלמידה:

כנס שפירא תשפ"ב- עם הפנים ל 2030:

בכנס שפירא השנה נפתח את השער ללמידה הדדית של מרכיבי התפיסה והכלים הפדגוגיים הנדרשים למשימת עיצוב החינוך בראי אתגרי 2030, הן מצד אנשי חינוך ואקדמיה העוסקים ביישום המעשי שלהם ובמחקרי פעולה רלוונטיים, והן על רקע התנסויות ומחקרי פעולה שבוצעו ומבוצעים השנה בתחומים אלה בבית הספר הריאלי ובבתי ספר אחרים.

סוגיות מרכזיות בהן יעסוק הכנס:

מה ניתן ללמוד מהתנסויות שהתקיימו בבית הספר, ובמערכות החינוך בארץ ובעולם במודלים וכלים פדגוגיים הנוגעים להיבטים הבאים :

 • למידה גמישה ועיצוב מרחבי למידה גמישים
 • למידה רב-גילית
 • הערכה עצמית והערכה מעצבת כלמידה ולשם למידה
 • הערכת מיומנויות
 • למידה בוויסות עצמי
 • פעלנות חברתית – תלמידים מובילים תכנון וביצוע פרוייקטים חברתיים
 • למידה רב-תחומית מבוססת תמות/ סביב רעיונות גדולים
 • "קוד הכבוד" – הטמעת ערכים וכללי התנהגות מבחירה עצמית בכיתה

למי הכנס מיועד?

לאנשי חינוך באשר הם:

 • מורים ובעלי תפקידים בבית הספר הריאלי
 • מורים, מנהלי מוסדות חינוך, גננות וכו' – בבתי ספר אחרים
 • חוקרים ואנשי אקדמיה העוסקים בתחום
 • אנשי משרד החינוך
 • מנהלים וחברי עמותות העוסקות בקידום החינוך

לתכנית הכנס אנא הקליקו כאן:

להרשמה כמשתתפים בכנס ובמושבים השונים: