הכנס הפדגוגי השנתי ה 16 ע"ש יצחק שפירא – 9 בפברואר 2020

 בין השעות  13:30-18:00

פיתוח מיומנויות, כישורים ויכולות והערכתם בבית הספר לקראת העתיד

תאוצת ההשתנות שבה מצויים מימדים רבים בחברה האנושית מעמידה מאז תחילת המאה אתגרים חסרי-תקדים בפני מחנכים ומעצבי מדיניות החינוך בארץ ובעולם. אתגרים אלה מעמידים במרכזם את שאלת השילוב והאיזון שבין סוגי ידע התוכן, הערכים, המיומנויות והכישורים שנדרש לפתח ולהנחיל לתלמידים, על מנת להעניק להם את הכלים להתמודד עם העתיד הלא-נודע, ולעצב את עתיד החברה האנושית בתוכו.
בתוך כך, השיח במדינות ה
OECD על אודות החינוך במאה ה-21 ממוקד בדמותו של אדם הממצה את יכולותיו (competencies)תורם ליצירת עתיד משותף לרווחתו האישית, רווחת הקהילות בהן הוא שותף ורווחת האנושות כולה. אדם זה מתאפיין בנשיאת אחריות, במציאת פתרונות למתחים ולדילמות וביצירה של ידע, כלים וערכים חדשים למול צרכי המציאות המתהווה.

מימושם של אלה מותנה בעיצובן של מערכות חינוך שישיכילו לפתח שילוב של יכולות בשלושה מימדים מרכזיים: מימד ידע התוכן על המגוון שבו, מימד המיומנויות הקוגניטיביות, המטה־קוגניטיביות והמיומנויות הרכות (חברתיות, רגשיות, מעשיות, יצרתיות ועוד), כמו גם מימד הגישות והערכים במישור האישי, המקומי, החברתי והגלובלי.

כפי שמורה גם התרשים מטה – השילוב שבין שלושה מימדים אלה הוא זה היוצר את היכולות (COMPETENCIES) היוצרות את תנאי היסוד למסוגלותם של בוגרי מערכת החינוך להתמודד עם אתגרי המאה ה 21.

                                    מקור:  תרגום מסמך ה OECD על ידי  "יוזמה" – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

בהקשרים אלה עולה שאלת משמעותן של המיומנויות  ותפקידיהן, ובעיקר שאלת האופנים הפדגוגיים שבהם ניתן לפתחן בקרב התלמידים, להנחילן ולהעריכן. 

עוד יצויין כי על אף העובדה שההכרה בצורך בפיתוח והערכת המיומנויות מצוי על שולחנם של מחנכים וקובעי מדיניות עוד מתחילת המילניום (סביב תהליכי כישורי המאה ה 21), נראה כי אנו מצויים רק בתחילת הדרך במערכת החינוך בהבנת המרחב הזה, בפיתוח הכלים להנחלתו ולהטמעתו בסדר היום הבית-ספרי.

כנס שפירא תש"ף – הולכים אל הלא-נודע:

סוגיית תפקידו של בית הספר והכלים בהם הוא יכול לעשות שימוש בפיתוח והערכת המיומנויות – תעמוד במרכזו של כנס שפירא לשנה״ל תש״ף כזרז לטיפוח מכלול יכולות, מיומנויות וכישורים באמצעות שילובם בלמידה. במסגרת הכנס ננסה לברר סוגייה זו ברמה המושגית, ברמה הביצועית וברמת ההערכה.

סוגיות מרכזיות בהן נרצה לעסוק בכנס:

כיצד ניתן לעצב בבית הספר סדר יום הממוקד בטיפוח מיומנויות ויכולות לקראת העתיד:

* מהי מיומנות בהקשר הפדגוגי?
* מה בין מיומנויות "קשות" ל"רכות"?
* מהן יכולות (COMPETENCIES) בהבחנה ממיומנויות?
* אלו כלים קיימים כיום בבתי הספר על מנת לפתח מיומנויות?
* מהו מקומן בתכניות הלימודים? האם במשולב בתחומי הדעת או בנפרד?

* מה אנו למדים מהתנסויות שונות בתחום זה?
* אלו כלים קיימים להערכת מיומנויות ומה ניתן עוד לפתח?
* כיצד יכול סדר היום הבית-ספרי לתמוך בפיתוח מיומנויות?
* כיצד ניתן לשלב כלים אלה בתחומי דעת שונים?

למי הכנס מיועד?

לאנשי חינוך באשר הם:

  • מורים, מנהלי מוסדות חינוך, גננות וכו'
  • חוקרים ואנשי אקדמיה העוסקים בתחום
  • אנשי משרד החינוך
  • מנהלים וחברי עמותות העוסקות בקידום החינוך
השתתפו בהפצת הבשורה: